El centre

Història del centre

La història del centre està lligada a la de la nostra directora, Laura Esteve. L’any 1986 la Laura Esteve s’associà amb la Pilar Roig, professional de la música. Fruit d’aquesta unió neix “FUSIÓ”, escola de Música i Dansa, on la Laura Esteve es fa càrrec del departament de dansa fins a l’any 1995, any on deixen d’estar associades. L´any 1995 crea el seu propi centre de dansa: “Laura Esteve Centre de Dansa”.

Al Centre s’hi cultiven dues línies bàsiques de treball. Per una banda la preparació de ballarins professionals, un bon nombre d’ells actuant en companyies professionals nacionals i estrangeres; i per una altra banda es dedica una especial atenció a la formació bàsica, que s’inicia amb nens i nenes a partir dels 3 anys, on es fomenten aspectes lúdics i culturals de la dansa.

La majoria d’aquests nens i nenes perseveren en els seus estudis fins a aconseguir un nivell avançat, moment en el qual poden entrar a formar part del Grup de Dansa del Centre, que ha fet nombroses representacions a escala nacional i europea.


Instal·lacions

El nostre centre disposa d’unes instal·lacions de 400m2.

 


Filosofia de l’escola

Laura Esteve Centre de Dansa és una escola totalment privada, amb una filosofia de treball i uns objectius molt definits. Volem gaudir de la dansa al màxim però amb serietat i responsabilitat.

Els nostres valors són:

  • Autodisciplina
  • Constància
  • Concentració
  • Esforç per arribar a uns objectius determinats
  • Respecte per damunt de tot

La dansa és una escola de vida on no sempre, qualitat i quantitat van de la mà. Saber ser fidel i conseqüent amb nosaltres mateixos, ens aporta la solidesa necessària per afrontar els més grans reptes.